Pre komfort používateľa a na štatistické účely používa webová stránka súbory cookies. Ak zostanete na našich stránkach, súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov a pravidlami súborov cookies..

Pokládka

na_pokryciach_plaskich-min

Pokládka na plochých dištančných prvkoch
Zvýšená podlaha na terase alebo balkóne

Gresová dlažba 2.0 alebo 3.0

 • Dištančný klip (pevný, nastaviteľný alebo samonivelačný)
 • Hydroizolácia
 • Poter

na_podbudowie_z_zastosowaniem_kleju-min

Pokládka na pripravenom základe s použitím lepidla
Pripravený základ

Gresová dlažba 2.0 alebo 3.0

 • Cementová vrstva
 • Poter
 • Pripravený základ
 • Zem

na_podlozu_trawiastym-minPokládka na tráve
Tráva

Gresová dlažba 2.0 alebo 3.0

 • Vrstva pôdy s trávnatou podstielkou
 • Stabilizačná vrstva (jemný štrk)
 • Drenážna vrstva
 • Zem

na_pokryciach_plaskich_zwir-minPokládka na plochom povrchu
Štrk

Gresová dlažba 2.0 alebo 3.0

 • Stabilizačná vrstva (jemný štrk)
 • Drenážna vrstva z kameniva
 • Zem

na_pokryciach_plaskich_piasek-minPokládka na plochom povrchu
Piesok

Gresová dlažba 2.0 alebo 3.0

 • Stabilizačná vrstva (piesok)
 • Drenážna vrstva
 • Zem

na_tarasie_lub_podjezdzie_podloze_przepuszczalne-minPokládka na terasu alebo príjazdovú cestu
Priepustné podložie

Gresová dlažba 2.0 alebo 3.0

 • Spodná vrstva s hrúbkou 3-5 cm po zhutnení (lámaná kamenina so zrnitosťou 2-5 mm alebo premytý piesok so zrnitosťou 0-2 mm alebo 0-4 mm, prípadne suchý betón)
 • Nezhutnená spodná vrstva s hrúbkou 20-50 cm a sklonom 1,5-2 % (drvený alebo lámaný kameň, zrnitosť 0-31,5 mm)
 • Zem

na_tarasie_lub_podjezdzie_podloze_slabo_przepuszczalne-minPokládka na terasu alebo príjazdovú cestu
Podložie s nízkou priepustnosťou

Gresová dlažba 2.0 alebo 3.0

 • Spodná vrstva s hrúbkou 3-5 cm po zhutnení (lámaná kamenina so zrnitosťou 2-5 mm alebo premytý piesok so zrnitosťou 0-2 mm alebo 0-4 mm, prípadne suchý betón)
 • Stabilizačná doska z betónu minimálne triedy B10 s hrúbkou 20-60 cm
 • Geotextília
 • Nezhutnená spodná vrstva s hrúbkou 10-20 cm a sklonom 1,5-2 % (drvený alebo lámaný kameň, zrnitosť od 0 do 31,5 mm)
 • Zem